Γίνε Ναυαγοσώστης Τωρα!

Οι ξενοδοχειακές μονάδες έχουν γνωρίσει ιδιαίτερη άνθιση τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Αυτό έχει δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας για ναυαγοσώστες πισίνας. Κάθε επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να διαθέτει επαγγελματία ναυαγοσώστη πισίνας για την ασφάλεια των επισκεπτών της.

Η εκπαίδευση ενός ναυαγοσώστη πισίνας περιλαμβάνει την θεωρητική και την πρακτική εκπαίδευση. Το θεωρητικό τμήμα του προγράμματος πραγματοποιείται στη ναυαγοσωστική σχολή Bayline σε αίθουσα διδασκαλίας, η οποία διαθέτει όλα τα σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα. Το πρακτικό τμήμα του προγράμματος πραγματοποιείται στο Δημοτικό Κολυμβητήριο της Καλαμαριάς.

Η εκπαίδευση, κατά τη θερινή περίοδο, γίνεται σε καθημερινή βάση, καθώς το επιτρέπουν οι συνθήκες. Επιπλέον, λειτουργούν και ειδικά ταχύρρυθμα τμήματα για επαγγελματίες και ξενοδόχους, ενώ ο εκπαιδευτής μπορεί να προσαρμόσει το ωράριο ανάλογα με το πρόγραμμα του κάθε ενδιαφερόμενου έπειτα από συνεννόηση.

 

 

Πιο συγκεκριμένα :

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  για την απόκτηση του πτυχίου  ναυαγοσώστη πισίνας χωρίζεται σε δύο μέρη: α) το θεωρητικό, το οποίο συμπεριλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες :

αα. Εφόδια κολυμβητικής δεξαμενής και ναυαγοσώστη.

αβ. Χρησιμοποίηση ναυαγοσωστικού εξοπλισμού και των διαφόρων σωστικών μέσων.

αγ. Τρόποι προσέγγισης κολυμβητή.

αδ. Λαβές αποφυγής.

αε. Τρόποι έλξης (ρυμούλκησης) κινδυνεύοντος.

αστ. Απαλλαγή από τα ρούχα εντός του νερού.

αζ. Αντίδραση σε περίπτωση πανικού του κινδυνεύοντος.

αη. Τρόποι διάσωσης κολυμβητή, και ειδικά σε περίπτωση ατόμου με ειδικές ανάγκες.

αθ. Σύνταξη αναφοράς συμβάντος.

αι. Εξέταση κολυμβητή (σφυγμός – αναπνοή κ.λπ.).

Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (Μέθοδος ΚΑΡ.Π.Α).

Χρησιμοποίηση φορητού απινιδωτή.

αια. Φυσιολογία πνιγμού.

αιβ. Υποθερμία, κράμπα, λιποθυμία, εξάντληση κολυμβητή, εγκαύματα από τον ήλιο.

αιγ. Χρησιμοποίηση φαρμακευτικού υλικού.

αιδ. Αιμορραγία, επίδεση τραυμάτων, χρησιμοποίηση επιδεσμικού υλικού.

αιε. Συμπτώματα ηλίασης, θερμοπληξίας και αντιμετώπιση αυτών.

αιστ. Ορολογία αντικειμένου στην αγγλική γλώσσαμέσουεπιπέδου

Και β) το πρακτικό το οποίο συμπεριλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

βα. Κολύμβηση εκατό (100) μ. ελεύθερο, πρόσθιο,ύπτιο και πλάγιο.

ββ. Κολύμβηση πενήντα (50) μ., με οπτική επαφή του κινδυνεύοντος, σε χρόνο μικρότερο του ενός και μισού λεπτού (1’ 30″).

βγ. Ανέλκυση αντικειμένου βάρους τουλάχιστον τριών (3) χιλιόγραμμων, από βάθος τουλάχιστον δυο μέτρων (2) μ.

βδ. Υποβρύχια κολύμβηση τουλάχιστον δεκαπέντε μέτρων (15) μ.

βε. Έλξη (ρυμούλκηση) κινδυνεύοντος, σε απόσταση τουλάχιστον πενήντα (25) μέτρων.

 

Το θεωρητικό τμήμα του προγράμματος πραγματοποιείται στη σχολή  της Bayline σε αίθουσα διδασκαλίας, η οποία διαθέτει όλα τα σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα. Το πρακτικό τμήμα του προγράμματος πραγματοποιείται στο Δημοτικό Κολυμβητήριο της Καλαμαριάς.

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι μαθητές περνάνε στο στάδιο των εξετάσεων , οι οποίες γίνονται στη σχολή μας καθώς η Bayline Services είναι εξεταστικό κέντρο όπως  προβλέπεται από την 10586 ΚΥΑ ΦΕΚ Β2654/18-6-2021 ώστε να εξασφαλίσουν την πιστοποίηση για την επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Η εκπαίδευση,  γίνεται από  πτυχιούχους εκπαιδευτές Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στη Ναυαγοσωστική, άρτια καταρτισμένοι στο αντικείμενο τους.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

Πρωινό τμήμα: Δευτέρα-Τετάρτη –Παρασκευή

Απογευματινό τμήμα :Τρίτη –Πέμπτη –Σάββατο

 

*Τα τμήματα ξεκινάνε κάθε Δευτέρα και Τρίτη

Οι εκπαιδευτές της Σχολής είναι πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στη Ναυαγοσωστική, άρτια καταρτισμένοι στο αντικείμενο τους.

Ειδικά ταχύρρυθμα τμήματα για ξενοδόχους και επαγγελματίες. Τα μαθήματα γίνονται με ιδιαίτερη προσωπική επαφή με τον εκπαιδευτή σε μέρες και ώρες που διευκολύνουν τον ενδιαφερόμενο.