Γίνε Ναυαγοσώστης Τωρα!

Η αυξανόμενη τουριστική κίνηση έχει δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας για ναυαγοσώστες ακτής.

Οι παραθαλάσσιες επιχειρήσεις πασχίζουν να ικανοποιήσουν τους επισκέπτες τους και οφείλουν, βάσει νόμου, να τους παρέχουν ναυαγοσωστική κάλυψη.

Τα επίπεδα που πρέπει να περάσει κανείς για να γίνει ναυαγοσώστης ακτής είναι δύο: το θεωρητικό και το πρακτικό.

Η θεωρητική εκπαίδευση προϋποθέτει την παρακολούθηση 20 ωρών και πραγματοποιείται στη ναυαγοσωστική σχολή Bayline σε αίθουσα διδασκαλίας, η οποία διαθέτει όλα τα σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα.

Η πρακτική εκπαίδευση αποτελείται από 40 ώρες και πραγματοποιείται στο Δημοτικό Κολυμβητήριο της Καλαμαριάς.

Για τη θερινή περίοδο η εκπαίδευση γίνεται σε καθημερινή βάση.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΩΙΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ 10:00 – 15:00

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15:00 – 20:00

Πιο συγκεκριμένα :

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την απόκτηση του πτυχίου ναυαγοσώστη ακτής χωρίζεται σε τρία μέρη:

α) Το θεωρητικό, το οποίο συμπεριλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

1) Περιεχόμενο του παρόντος Διατάγματος.

2) Εφόδια λουτρικής εγκατάστασης και ναυαγοσώστη.

3) Χρησιμοποίηση ναυαγοσωστικού εξοπλισμού και των διαφόρων σωστικών μέσων.

4) Τρόποι προσέγγισης θύματος.

5) Λαβές αποφυγής.

6) Τρόποι έλξης (ρυμούλκησης) κινδυνεύοντος.

7) Απαλλαγή από τα ρούχα εντός του νερού.

8) Αντίδραση σε περίπτωση πανικού του κινδυνεύοντος.

9) Έρευνα βυθού, εκτίμηση ρευμάτων και ανέμων.

10) Επικίνδυνα ψάρια.

11) Βασικές γνώσεις μετεωρολογίας.

12) Τρόποι διάσωσης θύματος, και ειδικά σε περίπτωση ατόμου με αναπηρία.

13) Σύνταξη αναφοράς συμβάντος.

14) Εξέταση θύματος (σφυγμός-αναπνοή κ.λπ.). Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (Μέθοδος ΚΑΡ.Π.Α). Χρησιμοποίηση φορητού απινιδωτή.

15) Φυσιολογία πνιγμού.

16) Υποθερμία, κράμπα, λιποθυμία, εξάντληση κολυμβητή-εγκαύματα από τον ήλιο.

17) Χρησιμοποίηση φαρμακευτικού υλικού.

18) Αιμορραγία, επίδεση τραυμάτων, χρησιμοποίηση επιδεσμικού υλικού.

19) Συμπτώματα ηλίασης, θερμοπληξίας και αντιμετώπιση αυτών.

20) Ορολογία αντικειμένου στην αγγλική γλώσσα.

Το θεωρητικό τμήμα του προγράμματος πραγματοποιείται στη σχολή  της Bayline σε αίθουσα διδασκαλίας, η οποία διαθέτει όλα τα σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα.

 β) Το πρακτικό το οποίο συμπεριλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

1) Κολύμβηση εκατό (100) μ. ελεύθερο, πρόσθιο, ύπτιο και πλάγιο.

2) Κολύμβηση εκατό (100) μ., με οπτική επαφή του κινδυνεύοντος, σε χρόνο μικρότερο των δύο πρώτων λεπτών (2’ 00″).

3) Κολύμβηση τετρακοσίων (400) μ., σε χρόνο μικρότερο των δέκα πρώτων λεπτών (10’).

4) Ανέλκυση αντικειμένου βάρους τουλάχιστον τριών (3) χιλιόγραμμων, από βάθος έξι (6) μ.

5) Υποβρύχια κολύμβηση τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) μ.

6) Έλξη (ρυμούλκηση) κινδυνεύοντος, σε απόσταση τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρων.

7) Κωπηλασία

Το πρακτικό τμήμα του προγράμματος πραγματοποιείται στο Δημοτικό Κολυμβητήριο της Καλαμαριάς.

 

γ) Για την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και την δυνατότητα συμμετοχής  στις εξετάσεις για ναυαγοσώστης ακτής, οι μαθητές πρέπει να παρακολουθήσουν μαθήματα για την απόκτηση διπλώματος ταχυπλόου σκάφους.

 

Δείτε “Σχολή ταχυπλόου“

Το τελικό στάδιο της εκπαίδευσης ναυαγοσώστη ακτής συμπεριλαμβάνει τις εξετάσεις, όπως προβλέπεται από το ΦΕΚ 71/2020

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΗΣ:
  1. Επικυρωμένο φωτ/φο πιστοποιητικού σπουδών (πτυχίου ναυαγοσώστη) από αναγνωρισμένη Σχολή Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης (επί του πιστοποιητικού σπουδών να αναγράφεται μεταξύ των άλλων ο αριθμός της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της σχολής)
  2. Φωτ /φο Αστυνομικής Ταυτότητας (ο αιτών να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος  της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το 45ο έτος).
  3. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), με το ακόλουθο περιεχόμενο:

    1. Δεν διώκομαι ως φυγόδικος ή φυγόποινος.

    2. Δε με έχουν καταδικάσει αμετάκλητα ή τελεσίδικα για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών ή συσκευών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, παράβαση του α.ν. 92/1936 και από την οποιαδήποτε ποινή έχω έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ή με έχουν καταδικάσει και έχει περάσει πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα.

  4. Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ιατρών ειδικότητας ψυχιάτρου, δερματολόγου, παθολόγου και καρδιολόγου, ιδιωτών ή από δημόσια νοσοκομεία, από τα/τις οποία/ες να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ψυχικά υγιής, δεν πάσχει από μεταδοτική ασθένεια και είναι ικανός από ιατρικής άποψης να ασκήσει το επάγγελμα του ναυαγοσώστη.
  5. Τρεις (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου ταυτότητας.
  6. Φωτοαντίγραφο άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους σε ισχύ. Το δικαιολογητικό αυτό θα το υποβάλλετε μετά την επιτυχία στις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις, για τη χορήγηση της άδειας ναυαγοσώστη.