ΣΧΟΛΗ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ

Η Ναυαγοσωστική Σχολή Bayline στη Θεσσαλονίκη είναι σχολή ταχυπλόου.

Η BAYLINE SPEED BOAT TRAINING SCHOOL είναι αναγνωρισμένη από τη λιμενική αρχή ως σχολή εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών.


Σύμφωνα με το ΠΔ 71/2020 η άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, ώστε να μπορέσει να εργαστεί κάποιος ως Ναυαγοσώστης Λουτρικών Εγκαταστάσεων.


Η σχολή ταχυπλόου Bayline είναι αναγνωρισμένη από την λιμενική αρχή ως σχολή εκπαιδεύσεως υποψήφιων χειριστών ταχύπλoων σκαφών.


Η εκπαίδευση είναι ταχύρρυθμη και τα τμήματα ολιγομελή ώστε η διδασκαλία να γίνεται πιο αποτελεσματική.


Στη θεωρητική εκπαίδευση ο υποψήφιος χειριστής διδάσκεται μεταξύ άλλων την εύρεση στίγματος, τη χάραξη πορείας, τη μέτρηση αποστάσεων, την ανάγνωση φάρων, σωστικά μέσα, σήματα κινδύνου ,ναυτικούς κόμπους και τους ναυτικούς κινδύνους όπως παρουσιάζονται στους ναυτικούς χάρτες.


Στην πρακτική εκπαίδευση διδάσκεται την πορεία,την πλαγιοδέτηση, την πρυμνοδέτηση ,τη χρήση σωστικών μέσων και τη λειτουργία της μηχανής του σκάφους.

Συμπλήρωσε τη φόρμα προεγγραφής και γίνε και εσύ χειριστής ταχύπλοου σκάφους
    elΕλληνικά