ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

"Ναυαγοσωστική Κάλυψη "

Η Nαυαγοσωστική Kάλυψη ορίζεται από την υπηρεσία της ακτοφυλακής.

Ο επόπτης από την παραλία οφείλει να παρακολουθεί από τον πύργο, είτε να διενεργεί περιπολίες, είτε (εάν βρίσκεται στη θάλασσα) να περιπολεί μέσα από μηχανοκίνητες σωσίβιες λέμβους, σε απόσταση 300 μέτρων από κάθε πλευρά του πύργου.

Σύμφωνα με τη διάταξη Νο 23 (07-02-2000), οι παραλίες που θεωρούνται συνωστισμένες καθώς και όλες οι πισίνες (ανεξαρτήτως μεγέθους και βάθους) απαιτούν Nαυαγοσωστική Kάλυψη.

Η Ναυαγοσωστική Κάλυψη αφορά την εποπτεία – παρακολούθηση από τα ναυαγοσωστικά βάθρα και την περιπολία, είτε αυτή συμβαίνει μέσα από μηχανοκίνητη σωσίβια λέμβο είτε όχι. Η απόσταση κάλυψης ορίζεται στα 300 μέτρα από κάθε πλευρά των βάθρων. 

Κάθε φορέας διαχείρισης λουτρικών εγκαταστάσεων, είτε αυτό είναι πισίνα είτε μία πολυσύχναστη ακτή, είναι υποχρεωμένος να προσλάβει τον αναγκαίο αριθμό ναυαγοσωστών για τον έλεγχο και την παροχή ναυαγοσωστικών υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις όπου οι απασχολούμενοι ναυαγοσώστες είναι τουλάχιστον 3, τότε είναι υποχρεωτική και η πρόσληψη ενός συντονιστή – επόπτη ναυαγοσωστών.

Επιπρόσθετα, κάθε ναυαγοσώστης πρέπει να είναι εξοπλισμένος με όλα τα απαραίτητα ναυαγοσωστικά εφόδια. Η τοποθέτησή τους οφείλει να είναι σε εμφανή και προσβάσιμα σημεία.  τα οποία οφείλουν με όλο τον απαραίτητο φορητό και ιατρικό εξοπλισμό.

Οι ώρες των εποπτειών κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών και του Σεπτεμβρίου είναι από τις 10:30 έως τις 17:30, ενώ στις περιπτώσεις όπου απαιτούνται εποπτείες μικρότερης ή μεγαλύτερης διάρκειας το ωράριο προσαρμόζεται και διαφοροποιείται.

 

Υποχρέωση ναυαγοσωστικής κάλυψης έχουν οι φορείς διαχείρισης λουτρικών εγκαταστάσεων (Δήμοι ή Οργανισμοί Λιμένα ή Λιμενικά Ταμεία) ή <<Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.>> , οι οποίοι προσλαμβάνουν αναγκαίο αριθμό ναυαγοσωστών για την χρονική περίοδο και το εύρος των ωρών που προβλέπονται (άρθρο 7, Π.Δ. 71/2020). Συνήθως, η ναυαγοσωστική κάλυψη είναι από 1 Ιουνίου έως και 30 Σεπτεμβρίου, με ωράριο 10:00-18:00.


Υποχρέωση ναυαγοσωστικής κάλυψης έχουν οι παραλίες οι οποίες χαρακτηρίζονται πολυσύχναστες με ημερήσια προσέλευση τριακοσίων (300) λουομένων τουλάχιστον, για κάθε παραλία με μήκος ακτογραμμής μέχρι ενός (1) χιλιομέτρου, ή αν συμβαίνουν συχνά ατυχήματα. Η απόφαση χαρακτηρισμού των χώρων ως πολυσύχναστων ή μη, καθώς και για την επιμήκυνση του χρονικού διαστήματος  και του εύρους των ωρών , λαμβάνεται από μια επιτροπή που αποτελείται από τον προϊστάμενο της οικείας Λιμενικής Αρχής, έναν εκπρόσωπο της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας και έναν εκπρόσωπο του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.


Επίσης, υποχρέωση έχουν όσοι διοργανώνουν κάθε είδους ψυχαγωγικές , πολιτιστικές , μουσικές και κοινωνικές εκδηλώσεις  στον αιγιαλό ή /και στην παραλία ή σε θαλάσσια περιοχή , καθώς και κάθε είδους ναυταθλητικούς και κολυμβητικούς αγώνες. Ο υπόχρεος διοργανωτής οφείλει να αναθέτει την κάλυψη σε λειτουργούσα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης , η οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την πλήρη κάλυψη των αγώνων και των εκδηλώσεων. Επιπλέον, υποχρέωση ναυαγοσωστικής κάλυψης έχουν οι φορείς που έχουν άδεια λειτουργίας παιδικής κατασκήνωσης, εφόσον γίνεται χρήση θαλάσσιου χώρου και οφείλει να προσλαμβάνει τουλάχιστον έναν (1) ναυαγοσώστη.


Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την ναυαγοσωστική κάλυψη όλων των φορέων , οι οποίοι είναι υπόχρεοι , αναλαμβάνοντας την ποινική και αστική ευθύνη , παρέχοντας υπηρεσίες άριστης ποιότητας με εξατομικευμένο και ολοκαίνουργιο εξοπλισμό , εξασφαλίζοντας την βέλτιστη εικόνα στους επισκέπτες , αυξάνοντας το αίσθημα ασφάλειας.

elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο