ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

"Ναυαγοσωστική Κάλυψη "

Η Nαυαγοσωστική Kάλυψη ορίζεται από την υπηρεσία της ακτοφυλακής.

Ο επόπτης από την παραλία οφείλει να παρακολουθεί από τον πύργο, είτε να διενεργεί περιπολίες, είτε (εάν βρίσκεται στη θάλασσα) να περιπολεί μέσα από μηχανοκίνητες σωσίβιες λέμβους, σε απόσταση 300 μέτρων από κάθε πλευρά του πύργου.

Σύμφωνα με τη διάταξη Νο 23 (07-02-2000), οι παραλίες που θεωρούνται συνωστισμένες καθώς και όλες οι πισίνες (ανεξαρτήτως μεγέθους και βάθους) απαιτούν Nαυαγοσωστική Kάλυψη.

Σύμφωνα με τη διάταξη Νο 23 (07-02-2000), οι παραλίες που θεωρούνται συνωστισμένες καθώς και όλες οι πισίνες (ανεξαρτήτως μεγέθους και βάθους) απαιτούν ναυαγοσωστική κάλυψη.

Ο ναυαγοσώστης πρέπει να είναι εξοπλισμένος με τον απαραίτητο εξοπλισμό (φορητό και ιατρικό), όπως ορίζεται. Οι ναυαγοσωστικές εποπτείες αποτελούν προγραμματισμένα καθήκοντα κατά τη διάρκεια των μηνών του Ιουνίου, του Ιουλίου του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου και κατά τις ώρες 10:30 με 17:30 (εκτός των περιπτώσεων όπου απαιτούνται εποπτείες μικρότερης ή μεγαλύτερης διάρκειας).

elΕλληνικά