ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ ΑΚΤΗΣ

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ ΑΚΤΗΣ

Η Ναυαγοσωστική Σχολή Bayline στη Θεσσαλονίκη παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης που απαιτούνται για να γίνει κάποιος Ναυγοσώστης Ακτής.

Η εκπαίδευση που απαιτείται για να γίνει κάποιος Επαγγελματίας Ναυαγοσώστης Ακτής αποτελείται από 20 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης και 40 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης.

Η θεωρητική διδασκαλία γίνεται στα γραφεία μας σε αίθουσα διδασκαλίας με όλα τα σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα και η πρακτική εξάσκηση στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμαριάς.

Για τη θερινή περίοδο η εκπαίδευση γίνεται σε καθημερινή βάση


Πιο συγκεκριμένα :

Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη- Παρασκευή 12.00-18.00 (πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση)


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΗΣ:

 1. Επικυρωμένο φωτ/φο πιστοποιητικού σπουδών (πτυχίου ναυαγοσώστη) από αναγνωρισμένη Σχολή Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης (επί του πιστοποιητικού σπουδών να αναγράφεται μεταξύ των άλλων ο αριθμός της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της σχολής)
 2. Φωτ /φο Αστυνομικής Ταυτότητας ( ο αιτών να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος  της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το 45ο έτος).

 3. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), με το ακόλουθο περιεχόμενο:

  1. Δεν διώκομαι ως φυγόδικος ή φυγόποινος.

  2. Δεν έχω καταδικασθεί αμετάκλητα ή τελεσίδικα για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών ή συσκευών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, παράβαση του α.ν. 92/1936 και σε οποιαδήποτε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ή έχω καταδικαστεί και έχει παρέλθει πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα».

 4. Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ιατρών ειδικότητας ψυχιάτρου, δερματολόγου, παθολόγου και καρδιολόγου, ιδιωτών ή από δημόσια νοσοκομεία, από τα/τις οποία/ες να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ψυχικά υγιής, δεν πάσχει από μεταδοτική ασθένεια και είναι ικανός από ιατρικής άποψης να ασκήσει το επάγγελμα του ναυαγοσώστη.

 5. Τρεις (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου ταυτότητας.

 6. Φωτοαντίγραφο άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους σε ισχύ. Το δικαιολογητικό αυτό υποβάλλεται μετά την επιτυχία στις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις, για τη χορήγηση της Άδειας ναυαγοσώστη.

Συμπλήρωσε τη φόρμα προεγγραφής και γίνε και εσύ Ναυαγοσώστης Ακτής

Δικαιολογητικά Σχολής
 1. Επικυρωμένο φωτ/φο πιστοποιητικού σπουδών (πτυχίου ναυαγοσώστη) από αναγνωρισμένη Σχολή Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης (επί του πιστοποιητικού σπουδών να αναγράφεται μεταξύ των άλλων ο αριθμός της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της σχολής)
 2. Φωτ /φο Αστυνομικής Ταυτότητας ( ο αιτών να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος  της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το 45ο έτος).
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), με το ακόλουθο περιεχόμενο:«1. Δεν διώκομαι ως φυγόδικος ή φυγόποινος.
  2. Δεν έχω καταδικασθεί αμετάκλητα ή τελεσίδικα για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών ή συσκευών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, παράβαση του α.ν. 92/1936 και σε οποιαδήποτε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ή έχω καταδικαστεί και έχει παρέλθει πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα».
 4. Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ιατρών ειδικότητας ψυχιάτρου, δερματολόγου, παθολόγου και καρδιολόγου, ιδιωτών ή από δημόσια νοσοκομεία, από τα/τις οποία/ες να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ψυχικά υγιής, δεν πάσχει από μεταδοτική ασθένεια και είναι ικανός από ιατρικής άποψης να ασκήσει το επάγγελμα του ναυαγοσώστη.
 5. Τρεις (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου ταυτότητας.
 6. Φωτοαντίγραφο άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους σε ισχύ. Το δικαιολογητικό αυτό υποβάλλεται μετά την επιτυχία στις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις, για τη χορήγηση της Άδειας ναυαγοσώστη.
  elΕλληνικά