ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΒΡΕΦΗ

Το πρόγραμμα επείγουσες πρώτες βοήθειες για παιδιά και βρέφη είναι σχεδιασμένο ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις ελάχιστες απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να είναι σε θέση να υποστηρίξουν τη ζωή ενός παιδιού ή ενός βρέφους.

Ο σκοπός του προγράμματος «Επείγουσες πρώτες βοήθειες για παιδιά και βρέφη» είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν άμεσα και να υποστηρίξουν τη ζωή ενός παιδιού ή ενός βρέφους.

Η ανατομία των παιδιών και βρεφών, λόγω του ότι βρίσκονται ακόμη στην ανάπτυξη, δεν έχει ολοκληρωθεί και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή  και μεταχείριση κατά την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Η εκπαίδευση μπορεί να συνδυαστεί με τη διδασκαλία του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή για παιδιά.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο και ειδικότερα σε ενασχολούμενους με παιδιά (γονείς, διδακτικό προσωπικό, προπονητές κλπ.). Ο συνδυασμός του προγράμματος με το εκπαιδευτικό σεμινάριο «Πρώτες βοήθειες για παιδιά και βρέφη» συνιστάται, καθώς η κατάρτιση καλύπτει πλήρως το συγκεκριμένο ηλικιακό φάσμα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

6 ώρες

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:
 • Πλάνο Εκτάκτου Ανάγκης
 • Φροντίδα του παιδιού
 • Βασική Υποστήριξη Ζωής – Παιδί
 • Βασική Υποστήριξη Ζωής – Βρέφος
 • Θέση ανάνηψης
 • Πνιγμονή σε παιδί
 • Πνιγμονή σε βρέφος
 • Σωματική καταπληξία
 • Σοβαρή αιμορραγία
 • Τραυματισμοί καταβύθισης
 • Σοκ αναφυλαξίας
 • Κρίσεις με σπασμούς
 • Αναφορά ατυχήματος
 • Κουτί πρώτων βοηθειών
 • Ενεργοποίηση Υπηρεσιών Υγείας
ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ:
 • Πρακτική αξιολόγηση
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
 • Φάκελος σεμιναρίου
 • Εκπαιδευτικό κιτ
 • Εγχειρίδιο πρώτων βοηθειών
 • Προστατευτικό Διάφραγμα Διασωστικών Αναπνοών
 • Μπρελόκ αναζωογόνησης
 • Στυλό
 • Μπλοκ σημειώσεων
 • Καρτέλα σύνοψης βασικών βημάτων πρώτων βοηθειών
 • Αυτοκόλλητο σήμα
 • Παράβολο πιστοποίησης
 • Πιστοποιητικό εκπαίδευσης
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις συμμετοχής

ΙΣΧΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ:

2 έτη
  elΕλληνικά
  Μετάβαση στο περιεχόμενο